ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

เจลหัวหอม

30.00 บาท ซื้อราคาส่ง

จำนวนสินค้าที่มี: 497

เรื่องเล่าสั้นๆ ของสินค้า: สูดดม แก้หวัดคัดจมูก น้ำมูกไหล ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัส

ช่วงเวลา/ฤดูกาลของสินค้า: ตลอดปี

เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า:

ข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน: สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อพลอย

สินค้าแนะนำร้านนี้

สินค้าทั้งหมด ของ ร้านขายไปแจกไป
โทร 0890992458