ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

ชาสมุนไพรพระแท่น

35.00 บาท ซื้อราคาส่ง

จำนวนสินค้าที่มี: 200

เรื่องเล่าสั้นๆ ของสินค้า: ชาสมุนไพรพระแท่น ประกอบด้วยสมุนไพรเอกที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเคียงคู่โบราณสถานพระแท่นดงรัง

ช่วงเวลา/ฤดูกาลของสินค้า: ตลอดปี

เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า: 3 ห่อ 100บาท

ข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน: OTOP

สินค้าแนะนำร้านนี้

สินค้าทั้งหมด ของ ร้านวิสาหกิจชุมชนวิถีพระแท่น
โทร 0875311863