ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

ดาวเรืองอินทรีย์อบแห้ง

2,000.00 บาท ซื้อราคาส่ง

จำนวนสินค้าที่มี: 199

เรื่องเล่าสั้นๆ ของสินค้า:

ช่วงเวลา/ฤดูกาลของสินค้า:

เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า:

ข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน:

ดาวเรืองอินทรีย์ อบด้วยพาราโบล่่าโดมพร้อมทำเครื่องดื่ม 

สินค้าแนะนำร้านนี้

สินค้าทั้งหมด ของ ร้านฝางเกษตรอินทรีย์
โทร 0638484391