ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

ไม้กวาดทางมะพร้าว

80.00 บาท ซื้อราคาส่ง

จำนวนสินค้าที่มี: 10

เรื่องเล่าสั้นๆ ของสินค้า: เป็นทางมะพร้าวที่ก้านยาวสวย

ช่วงเวลา/ฤดูกาลของสินค้า: มีทุกช่วงฤดู

เงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า:

ข้อมูลการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน:

สินค้าแนะนำร้านนี้

สินค้าทั้งหมด ของ ร้านศูนย์บ่มเพาะพระยาบันลือออนไลน์
โทร 0899909451