ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ช้อปเลย
สาธิตวิธีการสมัครเปิดร้านขายสินค้า
สาธิตวิธีการนำสินค้าขึ้นขาย
สาธิตวิธี ดูคำสั่งซื้อสินค้าสำหรับร้านค้า