ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

Get In Touch

Contact Info

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) Community Organizations Development Institute (CODI)

ที่อยู่ : 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2378-8300

โทรสาร : 0-2378-8343

อีเมล : contact@codi.or.th

โทรสาร: -

อีเมล : contact@codi.or.th