ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

ท่านสามารถทำการชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังนี้

ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 4074058461 บ.SE ปากพนัง