ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ช้อปเลย

ท่านสามารถทำการชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังนี้

ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ ติดต่อเจ้าของสินค้า เนื่องจากสินค้าชิ้นนี้ยังไม่สมัครบัญชีร้านค้า