ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ช้อปเลย
ต้นขนุนป่า หรือขนุนป่าน
พันธุ์ไม้ป่าหายาก เหมาะสำหรับนักสะสมพันธ์ุไม้ เนื้อไม้คุณภาพ ผลเป็นอาหารของคน และสัตว์ป่า

฿275.00

฿ 250.00
นนทบุรี
ต้นมะขวิด
ต้นมะขวิด ไม้ป่าโบราณ เหมาะสำหรับนักสะสม ผลรับประทานได้ 

฿165.00

฿ 150.00
นนทบุรี
ทุเรียนพันธุ์100ปี ศรีบางลาง
ของมีจำนวนจำกัด

฿440.00

฿ 400.00
ยะลา